Rejestracja 2022

Udział w Paradzie jest nieodpłatny. Nie ma konieczności podawania danych do FV.